Obsah

Přednášky a semináře z oblasti fyziky

Příklad:

Holografický vesmír

 

... nový prostředek poznání.    Telepatie,  psychokineze, materializace, prekognikace, samoléčení, reinkarnace, cestování v čase i prostoru:

u všech těchto fenoménů je možné snadno dospět k vědeckému vysvětlení pomocí teorie holorafického vesmíru.

 

Objektivní realita neexistuje, zdání kompaktního vesmíru je v podstatě pouhým přeludem - obrovským a okázale detailním hologramem.

A to není vše...

 

HGR

 

Alespoň jeden příklad: Fyzici přesvědčivě dokázali, že elektrony a jiná kvanta se chovají jako částice jen tehdy, pokud jsou pozorovány pozorovatelem. V ostatních případech se chovají jako vlny.

Tento fenomén se dá připodobnit k chování bowlingové koule, která by na bowlingové dráze zanechala přímkovou stopu, jen pokud by byla pozorována pozorovatelem. Pokud by ji však pozorovatel třeba jen na okamžik pustil ze zřetele, zanechala by za sebou vlnový vzor.

 

Od určité hlubší úrovně reality přestávají být částice individuálními entitami a zastupují spíše svou jednotnou podstatu.

...a mnoho dalšího.

Bližší informace