Obsah

Kurzy a semináře

EN 13508 a ISYBAU xml CZ

 

Odborné semináře vč. podrobného představení normy EN 13508 a její vazby na ISYBAU xml CZ.

Jedná se o tří denní seminář s podrobným výkladem a praktickými ukázkami. Je zakončen zkouškou.

Seminář je kapacitně omezen a je určen pouze pro registrované účastníky.

 

Bližší informace

 

Modul ISYBAU XML CZ


Inspekční software lze u mnoha výrobců již dnes rozšířit o moduly pro export dat do jiných systémů, např. do GIS systémů. Modul pro přenos dat obsahuje:
• Masku s referenční tabulkou
• Protokoly
• Kódovací systém přídavného kódování
• Import dat
• Export dat (odpovídající požadavkům cílového systému)


Exportní moduly nejsou novinkou, jejich implementací se pouze plně využijí existující možnosti softwaru pro inspekci kanalizace. Importní a exportní moduly jsou k dispozici již dlouhou dobu, ale k jejich zásadnímu využití docházelo převážně jen v zahraničí. Pomocí modulu lze snadno importovat základní data především z GIS do softwaru kamerového systému. S pomocí těchto dat se provede monitoring a především - zpracované výsledky lze snadno exportovat opět zpět do GIS.
Jedná se o zásadní usnadnění, urychlení a eliminaci chyb, které vznikají při vkládání dat z map apod. Odpadne náročná práce s vyhledáváním a se zadáváním základních údajů, tříděním výsledků a jejich přiřazováním do GIS.

Případný nový a jednoúčelový exportní modul od jednoho výrobce kamer vytvořený jen pro jednoho konkrétního zákazníka by byl zaručeně slepou uličkou, ve které by ztroskotaly jakékoli další požadavky na budoucí flexibilitu systému. Jako vlajkovou loď exportních modulů jsme pro zákazníky v České republice zvolili v zahraničí již osvědčený a rozšířený modul ISYBAU XML, který je postaven na evropské normě EN 13 508. 
Tato volba nebyla náhodná. Jedná se o výsledek konsenzu společného úsilí několika výrobců kamerových systémů, dodavatelů GIS systémů a provozovatelů kanalizačních sítí. Česká jazyková mutace se nazývá ISYBAU XML CZ. Po naší republice se pohybují první kamerová vozidla, která díky ISYBAU XML CZ dovedou snadno a elegantně exportovat výsledky monitorngu do GIS.


ISYBAU XML CZ má za cíl stát se především platformou, která by definovala standard inspekční prohlídky. Ten by konečnému zákazníkovi nebo provozovateli kanalizace zajistil srovnatelnost práce jednotlivých kamerových vozů různých firem, garantoval požadovanou úroveň, rozsah a kvalitu zpracování a poskytl jistotu, že za danou cenu dostane přesně to, na co má nárok. Přijměte, prosím, naše srdečné pozvání k ISYBAU XML CZ.