Obsah

Frekvenční generátor

FQ Qmtrin® Quantum Harmony

FQ Qmtrin 1

Harmonizace   Detoxikace   Biorezonance

• frekvenční generátor FQ Qmtrin® Quantum Harmony

• databáze programů a SD kartě, programovatelný pomocí PC,

         frekvenční posun, pevné frekvence

• revoluční technologie, která využívá vědecké objevy v elektrotechnice,

vychází z nejnovějších fyzikálních teorií především z kvantové

a holografické. (Neobsahuje plasma výbojky apod.)

• komplexní a rozsáhlejší použití i v širších a 

v dosud nedostupných oblastech

• pro laboratorní účely a testování frekvencí

• včetně možnosti využít známé databáze frekvencí (CAFL, Clark a dalších)

• mnoho dalších funkcí

• možnost vkládání  programů, prakticky neomezená paměť, SD karta

• plynulá regulace výkonu od 0 do 100 %

• možnost napájení DC 12 V i ze zapalovače automobilu

• velmi malý příkon

• hmotnost pouze 3 kg, rozměry 320 x 220 x 55 mm

• vysoký výkon, účinnost a efektivita

---------------------------------

Není to tak dávno, jen několik stovek let, kdy lidé byli přesvědčeni, že Země je

plochá deska. Učenci mudrovali, na čem tato deska stojí, co se děje

na jejím okraji, formulovali teorie atd. Nové objevy, že Země je kulatá, byly pro 

většinu lidí příliš šokující, nepředstavitelné a odmítali jim uvěřit. Tehdejší

„odborníci“ a mocní využili své moci, vlivu a peněz k potlačování a umlčování

nových objevů dokonce i mučením a upalováním.

Dnešní situace se bohužel o tolik nezměnila. Již se sice neupaluje, prostředky jsou

jiné, ale liší se opravdu o tolik? I dnes máme odborníky a vlivní, kteří pomáhají nové

objevy potlačovat, zesměšňovat, očerňovat nebo dehonestovat a to jen proto, že 

nemají dostatečné schopnosti, poznatky a rozhled a drží se stále své

„Placaté Země“. Někdy hrají roli  další ještě smutnější důvody.

Například pánové Tesla nebo Rife by o tom mohli vyprávět a nebyli by jediní

 

                                    E-Shop