Obsah

Frekvenční generátor

FQT Gener            Qmtrin®

 

FQT 2

FQT 1

 

Frekvenční generátor: program FQT Gener s USB externí jednotkou

                                                   (PC není součástí)

 

• možnost tvorby a vkládání  programů, prakticky neomezená paměť PC

• programovatelný, frekvenční posun, pevné frekvence

• včetně možnosti využít známé databáze frekvencí (CAFL, Clark a dalších)

 

• revoluční technologie, která využívá vědecké objevy v elektrotechnice,

vychází z nejnovějších fyzikálních teorií především z kvantové

a holografické. (Neobsahuje plasma výbojky apod.)

• komplexní a rozsáhlejší použití i v širších a 

v dosud nedostupných oblastech

• pro laboratorní účely a testování frekvencí

• mnohodalších funkcé

• možnost napájení DC 12 V i ze zapalovače automobilu

• velmi malý příkon

• hmotnost pouze 1,2 kg, rozměry 360 x 80 x 10 mm

• vysoký výkon, účinnost a efektivita

---------------------------------

Není to tak dávno, jen několik stovek let, kdy lidé byli přesvědčeni, že Země je plochá deska

Učenci mudrovali, na čem tato deska stojí, co se děje na jejím okraji, formulovali teorie atd.

Nové objevy, že Země je kulatá, byly pro většinu lidí příliš šokující, nepředstavitelné

a odmítali jim uvěřit. Tehdejší „odborníci“ a mocní využili své moci, vlivu a peněz

k potlačování a umlčování nových objevů dokonce i mučením a upalováním.

Dnešní situace se bohužel o tolik nezměnila. Již se sice neupaluje, prostředky jsou jiné,

ale liší se opravdu o tolik? I dnes máme odborníky a vlivní, kteří pomáhají nové objevy

potlačovat, zesměšňovat, očerňovat nebo dehonestovat a to jen proto, že nemají dostatečné

schopnosti, poznatky a rozhled a drží se stále své „Placaté Země“. Někdy hrají roli

 další ještě smutnější důvody.

Například pánové Tesla nebo Rife by o tom mohli vyprávět a nebyli by jediní.

---------------------------------

Obecně platí, harmonie a soulad je to, co dnešnímu člověku stále více chybí. Bohužel

právě disharmonie stojí na počátku všech potíží a nemocí.

Člověk je rozlaďován, tím, co se děje kolem něho, tím, co přijímá. Na člověka působí

obrovské množství informací, chemikálií a faktorů, které ho přetěžují a rozlaďují. ¨

Následkem je rozladění organismu jako celku. Jedním slovem disharmonie.

Disharmonie je provázena překyselením organizmu, následovaná je změnami

v činnosti složek organizmu především imunitního a lymfatického systému.

Posledním krokem, kterému vše nutně předchází, je nemoc, ať už je její název jakýkoliv.

Nemoc (i patogeny) je následek, Qmtrin řeší příčinu.

disharmonizačním impulsům a stresovým faktorům. Je schopen odolat nemocem

a jejich původcům 

Organismus, který je v souladu, zharmonizován a sladěn, je schopen odolat všem

disharmonizačním impulsům a stresovým faktorům. Je schopen odolat nemocem

a jejich původcům 

=   Qmtrin®

E-Shop